ઉત્સવ


ઉત્સવ – ચિરાગ પટેલ માર્ચ 20, 2014

પ્રેમભરી આંખો ગુલાલ ઉડાડી,
મધુરસ પુષ્ટ હોઠો ઝરમર નીતારી,
વાંસ સમ નાક આમન્ત્રણ આપી,
કેસુડાં ઝબકોળ્યા ગાલ ફુવારો બનાવી,
હિંચકતા વાળ જાજમ બિછાવી,
જ્યારે તું બોલાવે;

હૈયે તોરણોમાં આશા પરોવી,
મનમાં તારી મૂરત સ્થાપી,
કાયામાં પ્રેમનું જોમ ભરી,
ઉલ્લાસ તરન્ગો પર સવાર થઇ,
હું દોડી આવું;

જેમ “દીપ”નું આલિન્ગન “રોશની”
બનતી સદૈવ પ્રભુ પ્રાર્થના!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s