Go/Golang variadic function with flags


This is how you would pass variable FlagSet variables and print defaults. #go #GoLang func PrintHelp(cmds ...*flag.FlagSet) { fmt.Println("Available commands :") for _, cmd := range cmds { fmt.Printf("\t%s\n", cmd.Name()) } fmt.Println("====== * * * ======") for _, cmd := range cmds { fmt.Printf("%s\n", cmd.Name()) cmd.PrintDefaults() } } func ProcessArgs() string { var what string…

વસ્યો પ્રેમ


વસ્યો પ્રેમ - ચિરાગ પટેલ સપ્ટેમ્બર 10, 2014 આંખોની છીપમાં વસ્યો પ્રેમલાગણીની વર્ષા વહાવે પ્રેમ છબીનું મોતી એક પકવે પ્રેમહૈયાના સાગરે ઘૂઘવે પ્રેમ રક્તમાં ઘમાસાણ મચાવે પ્રેમધડકનોનું વાવાઝોડું લાવે પ્રેમ યાદોનું મન્દિર વસાવે પ્રેમએક મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરે પ્રેમ રોમની કુંપળો ખડી કરે પ્રેમઅન્ગોની ડાળે ફૂલ ખીલવે પ્રેમ રોમાન્ચની વીજળી ઝબકાવે પ્રેમમધુરી પળના પુષ્પ અર્પણ કરે…

પ્રેમની કોર


પ્રેમની કોર - ચિરાગ પટેલ સપ્ટેમ્બર 04, 2014 જુદાઈની અમાસ લાવેપ્રેમ સાગરમાં ઓટ;અન્ધારી રાતના આભાસીઆયને, મોટી ખોટ! સ્વપ્ન ઉગેપૂનમના ચાન્દ સમુ;પ્રેમની ભરતી લાવેલાગણીના છીપ! સમયની ઝરમર લણેસમ્બન્ધનું મોતી;સ્નેહનું ઝરણું વહેપ્રેમ સાગરની કોર! વાત હોય જો તારી-મારી,જેમ "દીપ" સન્ગ "રોશની";જીવન આખું ઝળાહળા જોમળે તારામાં હું,મારામાં તું!

ક્યાં શોધું?


ક્યાં શોધું? - ચિરાગ પટેલ ઓગસ્ટ 29, 2014 આથમતી એકલી સાન્જને પૂછું,ક્યા શોધું મારા ચાન્દને? હરખાતાં ફૂલો વચ્ચે,હળવે સરકતી હવાનીસમેટાતી લહેરખીમાં? શીતળ ચાન્દનીથી ન્હાતાસરોવરમાં, ઉઠતી તરન્ગોનાઅધુરા સન્ગીતમાં? લીલીછમ ખીલતી ધરતીને,આશ્લેષમાં લેતાં સૂરજથીવરાળ થતી ઝાકળ બુન્દોમાં? કરડાકી દાખવતાં વાદળોનીવરસતી ધારાઓમાંચમકીને વિખેરાતી વીજળીમાં? મેઘધનુશી વસ્ત્રો ઓઢેલાંઆકાશમાં, હિલ્લોળતારસ્તો ભૂલેલાં પક્ષીઓમાં? ઘેઘુર વડલાની બાજુઓ પર,હસતાં-રમતાં-આરામ કરતાંખોવાઈ જતાં, યૌવનની યાદોમાં?…

એનો સહેવાસ


એનો સહેવાસ - ચિરાગ પટેલ ઓગસ્ટ 20, 2014 આંસુઓને પ્રેમનો સહારો મળે,સહેવાસ એનો મને એમ ભીન્જવે! મનને યાદોનો સહારો મળે,સહેવાસ એનો મને એમ ખોતરે! હૈયાને જુદાઈનો સહારો મળે,સહેવાસ એનો મને એમ પીડે! ક્ષણોને અધૂરપનો સહારો મળે,સહેવાસ એનો મને એમ ખળભળાવે! ધૈર્યને અસન્તોષનો સહારો મળે,સહેવાસ એનો મને એમ હચમચાવે! સ્વપ્નોને મિલનનો સહારો મળે,સહેવાસ એનો મને એમ…

આગવું


આગવું - ચિરાગ પટેલ ઓગસ્ટ 10, 2014 આપણાં તારામૈત્રકે રચ્યું વિશ્વ આગવું;હું, તું, અને ઈશ્વર ફૂલોનું એમાં ઊગવું. છોળો થઇ તરબોળ કરે થમ્ભેલા શ્વાસ;પ્રેમનો વિલમ્બિત લય ભરે સુવાસ. સ્પર્શ હિમાદ્ર તારો, ઠારે જીવન પીડા;પળની રેત દોડતી કરે પલાયન ક્રીડા. મોગરાની કુમાશે ઘોળ્યું રક્તચન્દન,સુશોભિત પ્રેમબાણે ઘાયલ તારું વદન. રેશમ-શું તામ્ર વર્ણે ફેલાય અનાવૃત્ત;શરીર તારું આકર્ષણ, વનરાઈ…

दीपावली महोत्सव और आध्यात्मिकता


दीपावली महोत्सव और आध्यात्मिकता - चिराग पटेल दीपावलीके मुख्य उत्सवों को हम देखें तो जान पाएंगे की - वाक् द्वादशी विद्या अथवा सरस्वती पूजन अथवा गौ पूजन से जुडी हुई है | - धन्वन्तरि त्रयोदशी धन, संपत्ति, आरोग्य एवं लक्ष्मी पूजन अथवा धन्वन्तरि देव के जन्म से जुडी हुई है | - काली चतुर्दशी वर्ष…

તૃષા તૃષ્ણા


તૃષા તૃષ્ણા - ચિરાગ પટેલ જુલાઈ 29, 2014 એક ઝલકે તારા પુષ્ટ યુગ્મો,ઝન્ખના જગવે અધૂરા યુગો. ક્ષણ- ક્ષણાર્ધમાં વિખેરતી યાદ,જન્માન્તરની ઝાંખી દેતી સાદ. પ્રેમકહાની ઉગી આતમ ખોજે,સમય સન્દુકે શોધી ફરી આજે. બે જ્યોત બનવા મથે એક,શરીર આવરણ ઉઘડે છેક. ભૂલ્યાં મૂળ ધ્યેય અને રાહ,ફરી શોધીએ, ચાલ, સન્ગે ચાહ. બન્ધન છે અનેક ભલે અનોખા,આતમ દ્વારે ટકોરા…

જુદાઈનો રન્ગ


જુદાઈનો રન્ગ - ચિરાગ પટેલ જુલાઈ 22, 2014 સમયની તલવાર વિન્ઝાઈથયા આપણે ધરતી-આકાશનિરખી રહીએ હર પલભેળાં થઈએ આભાસી તું ખીલવે ગુલાબ પ્રેમનું'ને મુરઝાતું, હું પામું જયારે તું હોય ત્યાં ચાન્દ ઉગતો'ને ઢળતો, હું હોઉં ત્યાં તું આંસુનો દરિયો છલકાવે'ને વરાળે ઉડતો હું નિહાળું તું પલકોમાં આશ બાન્ધે'ને રણમાં પાખી વર્ષા હું જોઉં તું ઉજાગરે યાદો…