મેનૂ menu


મારા વિષે About Me : https://swaranjali.wordpress.com/about/ પિતાશ્રી My Father : https://swaranjali.wordpress.com/bansidhar-patel/ વેદ/ઉપનિષદ/પુરાણ : https://swaranjali.wordpress.com/upanishad/ Veda/Upanishad/Puran : https://swaranjali.wordpress.com/eupanishad/ ગુજરાતીમાં કોડિંગ : https://swaranjali.wordpress.com/cpp-g/ ગુજરાતીમાં Java : https://swaranjali.wordpress.com/java-g/

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૫


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૫ – ચિરાગ પટેલ - ૨૦૨૨ જુલાઈ ૩૧ उ. १४.१.६ (१४९४) प्रत्नं पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महो गावाद्दिव आ निरधुक्षत । इन्द्रमभि जायमानँसमस्वरन् ॥ (त्र्यरुण त्रैवृष्ण, त्रसदस्यु पौरुकुत्स)સહુ પ્રથમ આ સ્તુત્ય અમૃત, સર્વોચ્ચ અને સુવિસ્તૃત દ્યુલોકથી પ્રગટ થયેલ છે. પછી ઇન્દ્ર સમક્ષ યાજકગણ સસ્વર સ્તુતિ કરે છે. આ સામમાં … Continue reading ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૫

Step to Adulthood


Step to Adulthood - Chirag Patel 2022 August 14 Step second like Vishnu now into adulthood,Get unique experiences of life in your life. The first time you walked, you held my finger,Relations stitched transcending how many births. Enabled fighting against fires of world,Drowning in the nectar of culture, figure and nature. Bring forward burning torch … Continue reading Step to Adulthood

યુવાનીમાં પગરણ


યુવાનીમાં પગરણ - ચિરાગ પટેલ ૨૦૨૨ ઓગસ્ટ ૧૪ ત્રિવિક્રમ સમ ડગલું બીજું તારું આ હવે યુવાનીમાં,જીવનના અલભ્ય અનુભવો મેળવ તું યુવાનીમાં. ચાલ્યો પ્રથમ વાર તું પકડી મારી આંગળી,સંધાયા બંધન અનોખા જન્માંતર ઓળંગી. સક્ષમ બનાવ્યો જગના તાપ સામે યુધ્ધ લડતા,સંસ્કૃતિ, આકૃતિ અને પ્રકૃતિના અમૃત સીંચતા. ધપાવજે ઉત્ક્રાંતિની યુગોથી પ્રજ્વલિત મશાલ,'મા'ના આશિષ અને રક્ષણ અનવરત કાલ. છત્રથી … Continue reading યુવાનીમાં પગરણ

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૦


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન – ચિરાગ પટેલ उ. १२.३.२ (१३९७) गर्भे मातुः पितुः पिता विदिद्युतानो अक्षरे । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ (भरद्वाज बार्हस्पत्य) પૃથ્વીમાતાના ગર્ભમાં વિશેષરૂપે દેદીપ્યમાન અને અંતરિક્ષમાં સંરક્ષકની ભૂમિકામાં નિયુક્ત અગ્નિદેવ યજ્ઞવેદી પર વિરાજમાન છે. લાવારૂપે પૃથ્વીના ગર્ભમાં રહેલા અગ્નિ વિષે ઋષિ જ્વાળામુખીના અવલોકનથી સુપેરે પરિચિત હોય એમ માની શકાય. પરંતુ, ગર્ભનું રૂપક પ્રયોજવાનું … Continue reading ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૦

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૪


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૪ – ચિરાગ પટેલ - ૨૦૨૨ જૂન ૧૮ उ. १३.५.९ (१४७९) धिया चक्रेण वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । दक्षस्य पितरं तना ॥ (विश्वामित्र गाथिन)એ અગ્નિ સર્વે યજ્ઞકર્મોમાં પ્રગટ થાય છે એટલે શ્રેષ્ઠ છે, પ્રત્યેક પ્રાણીમાં સંવ્યાપ્ત છે. વિશ્વપાલક અગ્નિને દક્ષપુત્રી યજ્ઞાદિ માટે ધારણ કરે છે. સર્વે જીવ-જંતુઓ, પશુ … Continue reading ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૪

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૩


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૩ – ચિરાગ પટેલ - ૨૦૨૨ મે ૧૧ उ. १३.४.१ (१४६०)  जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः। सरस्वन्तँहवामहे ॥ (वसिष्ठ मैत्रावरुणि)સ્ત્રી પુત્ર વગેરેની ઈચ્છા કરતાં કરતાં યજ્ઞ, દાન વગેરે શ્રેષ્ઠ કર્મોમાં અગ્રણી અમે યાજકગણ સરસ્વતીનું આવાહન અમે કરીએ છીએ. ઋષિ વસિષ્ઠનો આ મંત્ર સરસ્વતી દેવી કે નદીના આવાહન માટેનો છે. … Continue reading ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૪૩