સાપેક્ષ – ચીરાગ પટેલ Jul 19, 2007


સાપેક્ષ – ચીરાગ પટેલ Jul 19, 2007 આઈંસ્ટાઈન જેવો, અનુભવ નવલો, તાલ જામ્યો હવે આ; લાધ્યો સાપેક્ષવાદ, ખળભળ જે મચ્યો,…

Android remount


On a rooted Android device,   adb shell su -c “mount -o rw,remount /system”   This makes /system writable and…

Access traceroute on Android


Your device must be rooted. # su # toybox traceroute toybox has multiple internal commands at your perusal. This worked…

સ્પંદ – ચિરાગ પટેલ Aug 22, 1999


સ્પંદ – ચિરાગ પટેલ Aug 22, 1999 મળ્યાં બે ધબકાર અને પ્રકાશ્યું એક જીવન; પ્રગટી ચેતના, સૂણ્યો ત્યાં જ શાશ્વત…

Jin Shin Jyutsu


SEL 4: Dizziness, eyes, head. SEL 12: Hip, head, neck. SEL 11: Breathing, neck, arm. SEL 3: Breathing, immune system,…

સપ્તપદી – ચિરાગ પટેલ 2019 મે 16


સપ્તપદી – ચિરાગ પટેલ 2019 મે 16 સાત પગલાં ચાલીને પામી લીધું સાત જન્મોનું સગપણ! સાત વર્ષનાં ત્રેખડા ગાળ્યાં, જોયો…

Value of PI in Sanskrut shloka


Courtay   Rajesh Sathya  Sanskrit was the language of free thinkers, who questioned everything, and expressed the widest spectrum of thoughts…

Sanskrut words for fun


Sanskrut with English equivalents: (ref Shri Subhash Kak) सीमन् seam मन् mind महू magnify मा measure मिल् meet युज् unite…

બુદ્ધનું સત્ય


A – BUD-DHA-NU SATYA – MUMBAI – બુદ્ધનું સત્ય – મુંબઈ – વ્યક્તિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ આ ચારેની વ્યવસ્થા…

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧૬ ચિરાગ પટેલ


उ.१.२.१०(६६९) इन्द्राग्नी आ गतँ सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम्। अस्य पातं धियेषिता॥ (विश्वामित्र गाथिन) હે ઈન્દ્ર અને અગ્નિદેવ! અમારી સ્તુતિઓથી પ્રભાવિત આકાશથી ઊંચા…

આયુર્વેદ


ગુડી પડવાને દિવસે લીમડાના પંચાંગને આરોગવાથી આરોગ્યમાં અનેરો ફાયદો ગુડી પડવા એટલે કે ચૈત્ર સુદ 1 આ વર્ષે 6 એપ્રીલ,…

તારું અવતરણ


મારી અંદર થયેલું તારું અવતરણ આ પળમાં મારા અંતરપટ પર ઉઘડે તો મારુ સમગ્ર જીવન સાર્થક બને. એ સાથે જ…

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧૫


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧૫ – ચિરાગ પટેલ पू.आ. ६.६.२ (६४२) आभिष्ट्वभिष्टिभिः स्वाऽउर्न्नाँ शुः। प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र ध्युम्नाय न…