હું ટેકનોક્રેટ, ઈનોવેટર અને લેખક છું. હું પ્રિન્સિપાલ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે કામ કરું છું. મેં સુપર કોમ્પ્યુટર્સ, ઈથરનેટ/ઈન્ફિનિબેન્ડ/ફાઈબર ચેનલ એમ્બેડેડ સ્વીચો, હાઈ-સ્પીડ મેઝરમેન્ટ, ઈન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ (IoT)/ક્લાઉડ એપ્લીકેશન્સ જેવી વિવિધ ટેકનોલોજી પર કામ કર્યું છે. મેં IANA રજિસ્ટર્ડ નેટવર્કિંગ પ્રોટોકોલ “Scintilla” ની શોધ કરી.

મને વિવિધ સાહિત્ય સ્વરૂપોમાં લખવાનું ગમે છે – કવિતાઓ, પ્રવાસના અનુભવો, વિજ્ઞાન અને ધર્મની સામ્યતાઓ, ટૂંકી વાર્તાઓ, વ્યંગ વગેરે. મને વાંચવાનું ઘણું ગમે છે. હું ગુજરાતી અને સંસ્કૃત ભાષાઓનો સમર્થક છું. નોંધનીય પુસ્તકો કે જેણે મને પ્રભાવિત કર્યો છે: ભગવદ ગીતા, ભાગવત, ધ ડાન્સિંગ વુલી માસ્ટર્સ, સમયનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, ભૌતિકશાસ્ત્ર તાઓ, રાજયોગ, યોગ વાશિષ્ઠ, આત્મકથા – ગાંધીજી, ચંડીપાઠ, ઇશૌપનિષદ. અને આ સૂચિ આગળ ધપતી જ જાય છે! મને આધ્યાત્મિક સંગીત અને ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત પ્રિય છે. હું એ આર રહેમાનનો પણ પ્રશંસક છું.

હું દૈનિક રાજયોગનો અભ્યાસ કરું છું. આત્મ-ધ્યાન મારી દૈનિક ઉપાસનાનો એક ભાગ છે. પૂજ્ય આનંદી મા મારા ગુરુ છે!

પ્રણામ!

Chirag Patel

A soul on path to TRUE self…

Namaste!

Copyright (c) 2006-2022 Chirag Patel

I am a technocrat, innovator and writer. I work as Principal Software Engineer. I worked on various technologies such as super computers, Ethernet/Infiniband/Fibre Channel embedded switches, high-speed measurements, Internet of Things (IoT), Cloud/Kubernetes, Content Delivery Network (CDN) applications. I invented IANA registered networking protocol “Scintilla“.

I like writing in various literary forms – poems, travel experiences, science and religion analogies, short stories, satires etc. I like reading a lot. I am a supporter of Gujarati and Sanskrut languages. Couple of noticeable books that have influenced me: Bhagvad Gita, Bhagavatam, The Dancing WuLi Masters, A Brief History of Time, The Tao of Physics, RajaYoga, Yoga Vaashistha, Atmakatha – Gandhiji, ChandiPaath, Ishoupanishad. The list goes on and on. I very much like spiritual music and Indian classical music. I am also a fan of A R Rehman.

I practice Raja Yoga every day. Atma-Dhyana is also a part of my daily worship to MAA. Pujya Anandi Maa is my guru!

Activities
  • Engineering
  • Siddha yoga
  • Veda/Upanishad
  • Teaching C++/Java/Go
  • Learning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s