આતમ ફૂલડાં


પ્રેમની ડાળે બેઠાં બે આતમ ફૂલડાં
ટહૂકે લાગણીઓ ખીલે આયખાં
હરખની હેલીમાં ધોધમાર ન્હાતાં
અલ્હડ રાગે અનુરાગ આલાપતાં

કાયાનાં કામણ ઓસરે છે જ્યારે
હૈયાનાં પ્રેમબંધ બાંધે છે ત્યારે
જીવનમાં પરિવર્તન નિત્ય બને ત્યારે
મનની ડોરે એકમેવને સમજી લે છે

પ્રેમ એવોને એવો જ વર્ષે છે ધોધમાર
અભિવ્યક્તિનાં માધ્યમ બદલાય છે
આંખના ક્ષણભર કટાક્ષે છલકાય છે
સ્પર્શનાં નાનાં આલિંગને ઉમટે છે

“દીપ” પ્રજ્વળે હરપળ તેજ વહાવી
“રોશની” ન્હાતી આતમ સમર્પી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s