ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧૫


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧૫ – ચિરાગ પટેલ पू.आ. ६.६.२ (६४२) आभिष्ट्वभिष्टिभिः स्वाऽउर्न्नाँ शुः। प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र ध्युम्नाय न … More

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૮ – ચિરાગ પટેલ


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૮ – ચિરાગ પટેલ (Originally published at: http://webgurjari.in/2018/07/20/a-modern-viewpoint-of-ancient-indian-texts_samved_8/) पू. ३.२२.१ (३२३) अव द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो … More

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન: માર્કંડેય ઋષિ અને સૃષ્ટિનો અંત – – ચિરાગ પટેલ


(originally published at http://webgurjari.in/2018/05/25/a-modern-viewpoint-of-ancient-indian-texts-markandey-rishi-and-the-end-of-the-world/) ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન: માર્કંડેય ઋષિ અને સૃષ્ટિનો અંત – – ચિરાગ પટેલ માર્કંડેય ઋષિનો ઉલ્લેખ મહાભારતના … More

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન: અથર્વશિર ઉપનિષદ – ચિરાગ પટેલ


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન: અથર્વશિર ઉપનિષદ – ચિરાગ પટેલ (originally published at: http://webgurjari.in/2018/04/27/a-modern-viewpoint-of-ancient-indian-texts_atharvashira-upnishad/) મેં 2018 માર્ચની 2જી તારીખે એક લેખ … More

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૬ – ચિરાગ પટેલ


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૬ – ચિરાગ પટેલ (Originally published at http://webgurjari.in/2018/03/30/a-modern-viewpoint-of-ancient-indian-texts_samved_6/) पू. ३.१३.६ (२३८) तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या … More

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧ – ચિરાગ પટેલ


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧ – ચિરાગ પટેલ (originally published at http://webgurjari.in/2017/10/24/a-modern-viewpoint-of-ancient-indian-texts_samved_1/) ગીતામાં કૃષ્ણ પોતાની વિભૂતિઓના વર્ણનમાં કહે … More

ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન – પૂર્વભૂમિકા– ચિરાગ પટેલ


(Originally published at: http://webgurjari.in/2017/10/17/a-modern-viewpoint-of-ancient-indian-texts-curtain-raiser/) ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન – પૂર્વભૂમિકા – – ચિરાગ પટેલ ભારતીય વેદો/વેદાંત/પુરાણો પર અઢળક લેખો/વિવેચનો/પુસ્તકો અનેક ભાષામાં લખાયા … More

દેવી ભાગવતનો એક અંશ


(દેવી ભાગવતનો એક અંશ જેમાં નિશુમ્ભાસુર મા અંબાને ઉદ્દેશીને જે સંવાદ કહે છે એ ) હે કમનીય નેત્રોવાળી સુન્દરી, કામ … More

ભરમ


ભરમ – બંસીધર પટેલ સપ્ટેમ્બર 04, 1995 અરીસો તુટી ગયો, પ્રતીબીમ્બ બન્યું ધુંધળું. વીચારોના વૃન્દાવનમાં મન ખોવાઈ ગયું. વાગોળી-વાગોળી ભુતકાળને, … More

મા


મા – બંસીધર પટેલ શક્તી છે કણકણમાં, એનો વાસ અખીલ બ્રહ્માંડમાં; સાકાર, નીરાકાર, સચરાચર વ્યાપેલી એ ઘરઘરમાં. અણુ રુપે, પરમાણુ … More

સપ્તરંગી આશ


સપ્તરંગી આશ – બંસીધર પટેલ Jun 12 મઘમઘે સુવાસ અંતર મહીં સપ્તરંગી સૃષ્ટી તણી, જાવું છે અગમ કેરા ધામ, ભાંગી … More

નવરાત


નવરાત – બંસીધર પટેલ આવ્યું રુપાળું નવલું પર્વ નવરાતનું, ગોરી ગરબે ઘુમવા હાલ્યાં રે લોલ. રુમઝુમ રુમઝુમ વાગે પગની પાયલ, … More

ગીતા મારી માત


ગીતા મારી માત – બંસીધર પટેલ સમય સારથી, દેહ રથ, મન અશ્વ, આતમ છે અર્જુન; ના-મરદને પણ મરદ બનાવે, એ … More

અનંતની સફરે


અનંતની સફરે – બંસીધર પટેલ પાંખો નથી તો શું થયું, મન કેરી પાંખે હું ઉડું ગગન વીહારે; દુર-સુદુર અવકાશે ઘુમતો, … More

પર્યાવરણની પાંખે


પર્યાવરણની પાંખે – બંસીધર પટેલ પુષ્પમાં સૌરભ નથી, જીવનમાં મહેંક નથી; થયો છે શુષ્ક સંસાર, સૃષ્ટીમાં બહેક વધી. વીલાઈ ગઈ … More

મહિમા તારો – બંસીધર પટેલ


મહિમા તારો – બંસીધર પટેલ દળે છે ખૂબ ઝીણું વ્હાલા, તારી ઘંટીનાં કરૂં શું વખાણ? નથી લગારે અવાજ તારી લાકડીનો, … More

ગોપાલ – બંસીધર પટેલ


ગોપાલ – બંસીધર પટેલ વૈષ્ણવને મન સાચું સોનું, ગિરધર ગોપાલ શ્રીનાથજીબાવા. બાળ ગિરધર ન આપે કાંઈ, માંગે તે સાચો સમર્પણ … More

મુરલીધર – બંસીધર પટેલ


મુરલીધર – બંસીધર પટેલ કાળા નટખટ કૃષ્ણ કન્હૈયા, રાધાના પ્યારા મુરલી બજૈયા. ગિરધર, નટવર, નાચ નચૈયા, ગોપીસંગ તુમ રાસ રચૈયા. … More