તારું અવતરણ


મારી અંદર થયેલું તારું અવતરણ આ પળમાં મારા અંતરપટ પર ઉઘડે તો મારુ સમગ્ર જીવન સાર્થક બને. એ સાથે જ … More

પડઘાતી તું – ચિરાગ પટેલ


પડઘાતી તું – ચિરાગ પટેલ   તારું ઉઘડતું અસ્તિત્વ પામવા વાંચો મારી આંખોનાં દીવડાં   તારા રેશમી વાળ પસવારવા જુઓ … More

સફર – ચિરાગ પટેલ Sep 30, 1998


સફર – ચિરાગ પટેલ Sep 30, 1998 ચાલ પ્યારી બતાવું તને આ રંગરંગીલી દુનિયા, જીવ્યાં કરતાં જોયું ભલું, ના જોનારા … More

ઉર્જા – ચિરાગ પટેલ Apr 12, 2005


ઉર્જા – ચિરાગ પટેલ Apr 12, 2005 પ્રેમની અખૂટ ઉર્જા પ્રિયે, યાદ આવી મુજને ફરી; પ્રેમની લહેરખી એ જન્માવેલી આત્મિય … More

ઉનાળો – બંસીધર પટેલ 


ઉનાળો – બંસીધર પટેલ  ધોમ ધખતા તાપમાં મૃગજળ પણ વિલાઈ ગયું  મીઠા પાણીની વીરડી ભૂલીને રાહ કશેક અટવાઈ ગઈ  બળબળતા … More