shaayaree2 – Jigna Patel


જીજ્ઞા પટેલ – Jul 02, 2007 આજ મારી આંખમાં વેરાન આખો બાગ છે, શું કહું હૈયા મહીં શેની આ આગ … More

shaayaree1 – Jigna Patel


જીજ્ઞા પટેલ – Jun 30, 2007 પાણી બની ને હું તો વહેતી ગઇ, ખાડા ટેકરા સહેતી ગઇ; સમુંદરની ઝંખના કરતી … More