થીજેલાં દ્રશ્યો


થીજેલાં દ્રશ્યો – ચિરાગ પટેલ 8697 ફાલ્ગુન કૃષ્ણ સપ્તમી 2022 માર્ચ 24

થીજેલાં દ્રશ્યો વહ્યાં!
રુધિર સીંચેલી ધરા થીજી!
શબ્દો થીજી ગયા…

લાગણી સ્તબ્ધ!
વાયુ સ્તબ્ધ!
આકાશ સ્તબ્ધ!
સ્તબ્ધ હૈયું!

જોતો રહ્યો હું
સ્થિતપ્રજ્ઞ હોવાનો ડોળ કરી!
ક્રૂર શબ્દો પછડાયા,
“કોઈએ તો આ જગમાં કહેવું પડશે!
એટલે, તારે જીવવું પડશે!”

સ્ત્રી,
એક માતા
એક વહુ
એક દીકરી
એક બહેન
ના, માત્ર સ્ત્રી!
આંખોમાં આંજી દ્રઢતા
હોમી રહી જાતને
હાહાકારમાં!

મુખમાં તો માત્ર વસે શિવ!
એક ધડના બે ટુકડા!
ભળી શિવમાં,
ભાળી શિવને!
માતા ભારતીના ભાલે
રક્ત તિલક કરતી ગઈ,
મા શારદા!

જોતો રહ્યો હું!
અવાચક!
શ્વાસ લેતો!
હું દર્શક?
આપણે સહુ ભારતીય!

આંખો ભલે જોતી રહી…
મનમાં અખંડ વિશ્વાસ ધરે!
કૃષ્ણ!
જાગ,
આવ,
આપ શક્તિ,
અને
કર વિધ્વંશ,
કર જાગ્રત,
કર એક સહુને!
વિનવું કર જોડી!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s