મમતા


મમતા – ચિરાગ પટેલ 2020 મે 08 શુક્રવાર 8696 વૈશાખ કૃષ્ણ પ્રતિપદા

મમતામયી લાગણીએ ધર્યું સ્વરૂપ સાકાર;
‘મા’નો પડછાયો ઉગ્યો લઇ આ આકાર!
જગતધાત્રીની ભાવનાઓ વહી અનરાધાર;
છે એના અગણિત કૃપાનિતર્યા ઉપકાર!

જન્મ આપી ઉછેર્યો આ બાળ અબુધ,
સીંચી પોષક જગ અમૃત કર્યો સમૃદ્ધ.
શીખવ્યાં, આપ્યાં, ભાષા જ્ઞાન, ગણિત;
કરી પાયો પાકો સમજાવી સંસાર રીત.

ભાવ નીતર્યું હાસ્ય, હૂંફભરી પલકો;
શાતાદાયક સ્પર્શ, પ્રેમઘોળ્યાં શબ્દો.
ઉમટેલાં સ્વપ્નનાં હૈયે સમંદરો,
સર્વે મૂર્ત થઈ આશિષ મેઘ વરસ્યો!

“દીપ”ની રોશની પ્રસરાવે સુગંધી,
જયારે “મા” સંસારે “મા” થઈ પ્રગટે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s