રોશની


રોશની – ચિરાગ પટેલ ડીસેમ્બર 19, 2015

એકલતાના અન્ધારે
પ્રેમનાં સ્વપ્ન આન્જે “રોશની”;
પીડાના અવકાશે
લાગણીની રન્ગોળી પૂરે “રોશની”.

નિરાશાના વમળમાં
જીવન નૈયા સાચવે “રોશની”;
દુઃખની ગર્તામાં
આશાની નિસરણી ગોઠવે “રોશની”.

અડચણોના કાંટા વચ્ચે
હૂંફના ફૂલ ખીલવે “રોશની”;
ઘવાયેલા અશાન્ત હૈયે
સ્પર્શના લેપ લગાવે “રોશની”.

અતૃપ્ત સ્વપ્નો ઝૂલતાં મારી પલકોમાં,
અમીનજરોના પ્યાલાં ભરે “રોશની”.

હૈયાની સૂની ડાળો પાનખરમાં બોખું હસતી,
અધરોના આલાપે વસન્ત લાવે “રોશની”

જીવનના રેતાળ મહાસાગરે આન્ધી ઉઠતી,
અખિલ બ્રહ્માન્ડ ભર્યાં નાદે વરસે “રોશની”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s