સુરાવલી – ચિરાગ પટેલ નવેમ્બર 27, 2013

મન મારું વાંસળી બની,
શોધે કાનાની આન્ગળી.
તારા આગમનનો અણસાર,
ફુંકે હવા એમાં, અણધાર્યો.
મારાં અન્ગોમાં પથરાઈ
વહેતાં થયા સુર પ્રેમના.
કોમળ રાગે ડોલી ઉઠ્યાં
ફૂલડાં, વિખેરાઈ ચારેકોર.
લાગણીના રથ પર સવાર
થઇ, ટકોરે તારું હૈયું.

મિલનનો સ્વર ઘુંટાયો,
આપણે ખોવાતાં તન્દ્રામાં.
સ્વર અને સૂરના મેળામાં,
રાગની હોળી અનહદમાં.
આનન્દની સન્ગીત સન્ધ્યા
જામતી, રાતનો નશો ઘૂંટી.
સૂનકાર પણ તાર સપ્તકે
પોકારે, અનાહતનો પ્રેમકાર.

અધૂરા સૂરના અધૂરા મેળાપે
“રોશની” આલાપતી પ્રેમરાગ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s