યુગલગીત – ચિરાગ પટેલ મે ૧૭, ૨૦૧૨

ઘટાદાર વૃક્ષની નિશ્રામાં ખીલેલું રેશમી ફૂલ જોયું,
મને તું યાદ આવી, હું બની પતંગિયું રસ ચૂસતો.

ઉછાળા મારતા સરોવરને કાંઠે વિરહી ઢેલ જોઈ,
મને તું યાદ આવી, હું બની મોર કળા કરતો.

ઘનઘોર મેઘને તરસી આંખે નિહાળતી ધરા જોઈ,
મને તું યાદ આવી, હું બની વર્ષા ધોધમાર ખાબક્યો.

શ્યામરંગી નિશાને અજવાળતા એકલા ચાંદને જોઈ,
મને તું યાદ આવી, હું બની નક્ષત્ર ચોફેર વીટળાયો .

અનંત આકાશને શરમના શેરડે વધાવતા સૂરજને જોઈ,
મને તું યાદ આવી, હું બની સૂરજમુખી પી ગયો.

વર્ષાબુન્દોને ઝીલવા મથતા ફફડતા ચાતકને જોઈ,
મને તું યાદ આવી, હું બની મેઘ અનરાધાર વરસ્યો.

અંધારી ગુફાને માટે જાતને બાળતા દીવાને જોઈ,
મને તું યાદ આવી ‘રોશની’, હું બની સમર્પિત ઝગમગ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s