વેદના-સંવેદના – ચિરાગ પટેલ જૂન ૦૪, ૨૦૧૨

આવી ક્ષણનો પૂર્વાર્ધ જ્યારે મૂર્ત થયો,
જૂદાપણાનો ત્યારે સાક્ષાત્કાર થયો.

લીલાંછમ પર્ણો વચ્ચે રક્તિમ ફૂલ ખર્યું,
ઝૂકેલી બે અક્ષુઓમાં ઊનું આંસુ ઉગ્યું.
દરિયાના મોજે સવાર સુરજ કિરણો વિખેરાયાં,
મનોરંગી આયનામાં કલ્પનાવિશ્વ ઘણાં આથમ્યાં.
મધ-આકાશે અગનરેખા બની તારો વિલાયો,
દિલમાં ઉઠેલી ભીની આશ ડંખીને સંકેલાઈ.
વિસ્ફારિત પહાડીએ ફેલાઈને એકલતા ઓઢી,
અસ્તિત્વ સમેટાઈને અંતર ભૂમિ પર ઢોળાયું.
સમયના પટ પર વહેતી એક ક્ષણ ઉછળી,
જન્મ-જરા-વ્યાધિ-ઉપાધિ-મૃત્યુની સમાધિ છૂટી.

ભલે હો હાહાકાર અંધકારનો સદીઓના પથ પર,
“રોશની”ની એક ચિનગારી પ્રગટાવશે ઉજાસ પરમ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s