પ્રેમપત્ર – ચિરાગ પટેલ મે ૦૯, ૨૦૧૨

પ્રિયે,

આંખોમાં ઉમટેલા લાગણીના પ્રવાહે નીતરેલા શબ્દો ભરી,
હૈયાની આરતે સજાવેલા પ્રેમથી લખ્યો છે આ પત્ર, રોશની.

કાજળઘેરી આંખોમાં પ્રેમના ચાંદને ઉગતો જોયો
તારી પલકોની છીપમાં સંતાયેલા શમણાંઓ થકી.
રતાશ સુંવાળા વદન ફલક પર છવાતી પ્રેમની નિહાળી,
લલાટે પ્રભાતનાં પહેલા સૂર્યદર્શન જેવા ચાંદલા થકી.

લખું છું અંતરની અભિલાષા તારા અંતર ઉંડાણે પ્રગાઢ,
નિશાની એની ચમકતી રહે નવસૃષ્ટિના સર્જન સરીખી.
વર્ષાબુન્દો હળવે હાથે પ્રેમપત્ર લખે ધરતીના ઉઘાડા પટ પર,
સાથ તારો અને થાય અમીછાટણાં આયખાના ખુલ્લા ફલક પર.

હંમેશા વાસ રહે મારો તુજ હૈયે એ જ અભ્યર્થના.

લિખિતંગ તારો જ નિ:શંક.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s