મોહિની – ચિરાગ પટેલ જૂન ૧૫, ૨૦૧૨

મનભાવન મનલુભાવન મનમોહિની માનુની,
હર્ષે હૈયું હારી “હું”પદની હલચલ હસતી.

અંગેઅંગ અમીઝરણાં અસ્ખલિત આવરિત,
કંપતી કદલી કેડ કરતી કાયાકલ્પ કેશસંગ.

નિહાળી નિદ્રાધીન નયન, નભ નાચતું,
પળમાં પ્રજ્વલિત પાવક પ્રેમ-પુષ્પ પાંગરતું.

સૌન્દર્ય સ્તનયુગ્મે સર્પ સમ સળવળતું,
ચંદન ચર્ચિત ચિહ્ન ચંચલ ચહેરાને ચૂમતું.

“રોશની” રક્તિમ, રાત્રિ રાસ રચે રાગે,
ભક્ત ભાવે ભર્યો, ભવેભવ ભવ્ય ભાસતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s