જીવન રોશની – ચિરાગ પટેલ જુન ૦૬, ૨૦૧૨

મારી જીવનકથાનું શીર્ષક છે તું રોશની,
જીવનનું કાયમી સરનામું છે તું રોશની.

ભલે દિન-રાતનું ચક્ર અવિરત ચાલતું,
ભીતર કદી ના આથમે કે ના ઉગે તું.

સૂરજ-ચાંદ ગ્રહણથી અભડાય ક્યારેક,
પ્રજ્વલિત તું એવી ના ડગમગે લગીરેક.

નદીના બે કિનારા ઓગળે સાગરમાં,
તું – હું બે જીવન ભળીએ એકમેવમાં.

જળ ઉષ્માથી વર્ષાબુંદોમાં વિખેરાય,
જીવનપથ પ્રેમથી પરમમાં વિલાય.

ડાળ પર પંખી બેસી મીઠું ધીમું ટહુકે,
તું મનસરોવરે વસી અવિચલ મહેંકે.

મંદિર છે મારી કાયા પરમ જ્યોતની,
ભીંજવે તું અસ્તિત્વને આનંદે રોશની.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s