વર્ષા વૈભવ – ચિરાગ પટેલ


વર્ષા વૈભવ – ચિરાગ પટેલ સપ્ટેમ્બર ૨૦, ૨૦૧૧

સાગરની શૈયામાં સૂતી ધરતી,
ઝંખે આકાશના અતૂટ સાથને.
ઠાલવે અશ્રુઓ નદીમાં,
હૈયાવરાળ કાઢતી.

વરસે છેવટે આકાશનો પ્રેમ,
ઝરમર ઝરમર બુંદો થકી.
ધરતી ફેલાવે પટ,
દેહ સમર્પિત,
ઝીલતી પ્રેમ બંધ આંખે.

બે પહાડીઓ વચ્ચે સંતાયેલી,
કંદરા જેવા હૈયા મધ્યે,
ઉઠતી મિલનની લહેર હળવે.

ધીરે-ધીરે પીગળે ધરતી,
ભીતરના અગનને શમાવી હવે.
ખીલે નવા અંકુર અગણિત.

છે, આ તારી ‘ને મારી વાત.
ભીની પ્રકૃતિ ‘ને ભીનો સંગાથ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s