અગ્નિ પરીક્ષા – ચિરાગ પટેલ જુલાઈ 06, 2009

કેવી કરે કસોટી તું પ્રેમાળ, પ્યારી મીઠડી;
રામની કરે પરીક્ષા તું હમ્મેશ, એવી મીઠડી.

ત્રેતામાં કરેલી ભૂલની સજા એ, માંગે સીતા;
કળીયુગમાં દેવી પડશે ન્યાયે, આપે સીતા.

રામ છે અસમંજસમાં, આપે કેવી પરીક્ષા;
જાતને બાળી છતાં જીવે, આપે એવી પરીક્ષા.

સમજાઈ વેદના સીતાની, સહી જ્યારે પરીક્ષા;
દેહ પ્રજ્વળે ‘ને હૈયું વિલાયું, એ અગ્નિપરીક્ષા.

ધરે ભેખ શબ્દોના, હૈયે સજાવી પ્રેમ, એ રામ;
આપે સાખી પ્રેમની, મૃત્યુશૈયે, એવા આ રામ.

છે વિશ્વાસ જાતમાં, એથી અધિક પ્રાણપ્રિયામા;
આ યુગે મિટશે વિયોગ, રામ વિલાય સીતામાં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s