આંખની બારીએ – ચિરાગ પટેલ ઑગસ્ટ 04, 2017


આંખની બારીએ – ચિરાગ પટેલ ઑગસ્ટ 04, 2017

આંખની બારીઓ બંધ કરું,
‘ને તારી યાદોનો ચક્રવાત
મનના ભોંયરે રમખાણ મચાવે!

ધવલ સમુદ્ર સરીખા દેહના
દ્વીપસમૂહ, જયારે તરવરે,
કાંઠે તરંગોના ગાન ઝીલું!

ગાંડીતૂર રાતના પ્રવાહ
સમેટી, જયારે બારી ઉઘાડું,
કેસરઘોળ્યાં અજવાશો વરસે!

મધુરી પળના રણકારમાં,
મૌન પિલાય ચિત્કારતું ‘ને હું
એક-એક તારલે “રોશની” મઢું!

Advertisements

2 Comments

 1. ચીરાગ, સરસ કાવ્ય છે. એક સુધારો સુચવું : પ્રથમ બે પંક્તીઓનો એક પ્રાસ હોય અને
  દરેક ત્રીજી પંક્તીનો છેક સુધી એક પ્રાસ હોય તો કાવ્ય ખુબ જામશે……દરેક
  કડીમાં પ્રથમ બે પંક્તીના પ્રાસ અલગ અલગ હોય પણ ત્રીજી પંક્તીનો પ્રાસ સમગ્ર
  કાવ્યમાં એક જ હોય.જેમ કે :

  આંખની બારીઓ બંધ કરું, (૧)
  ‘ને તારી યાદોનો ચક્રવાત (૧)
  મનના ભોંયરે રમખાણ મચાવે! (ક)

  ધવલ સમુદ્ર સરીખા દેહના (૨)
  દ્વીપસમૂહ, જયારે તરવરે, (૨)
  કાંઠે તરંગોના ગાન ઝીલું! (ક)

  ગાંડીતૂર રાતના પ્રવાહ (૩)
  સમેટી, જયારે બારી ઉઘાડું, (૩)
  કેસરઘોળ્યાં અજવાશો વરસે! (ક)

  મધુરી પળના રણકારમાં, (૪)
  મૌન પિલાય ચિત્કારતું ‘ને હું (૪)
  એક-એક તારલે “રોશની” મઢું! (ક)

  *– જુગલકીશોર. *

  jjugalkishor@gmail.com
  matru-bhasha : http://www.jjugalkishor.in/
  –––––––––––––––––––––––

  2017-08-05 3:55 GMT+05:30 સ્વરાંજલી :

  > Chirag posted: “આંખની બારીએ – ચિરાગ પટેલ ઑગસ્ટ 04, 2017 આંખની બારીઓ બંધ
  > કરું, ‘ને તારી યાદોનો ચક્રવાત મનના ભોંયરે રમખાણ મચાવે! ધવલ સમુદ્ર સરીખા
  > દેહના દ્વીપસમૂહ, જયારે તરવરે, કાંઠે તરંગોના ગાન ઝીલું! ગાંડીતૂર રાતના
  > પ્રવાહ સમેટી, જયારે બારી ઉઘાડું, કેસરઘોળ્ય”
  >

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s