ચાતક


चातक वलखे मृगजळ जोई, ठंडक पामवा चान्दो जुए;
तरस छीपे नहीं छतांय कोई, आंसुबुन्दो छेवटे पीए.

Advertisements

2 Comments

 1. चातक वलखे मृगजळ जोई, ठंडक पामवा चान्दो जुए;
  तरस छीपे नहीं छतांय कोई, आंसुबुन्दो छेवटे पीए.
  કેટલી કરુણ વાસ્તવિકતા!
  અરે!જો એઠું પાણી પીએ તો તો
  કે ચાતક પીએ એંઠું પાણી.
  રાજના રાજ એવા મેઘરાજાને ઘર
  એની પરબ મંડાણી;
  ત્યારે કોઈ આ રીતે
  પાંખોની પરખે પરબડી આંખો જુએ પીયાવો
  અદલ બદલ તનમનની મૌસમ ચાતકનો ચકરવો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s