આહ – બંસીભાઇ પટેલ


આહ – બંસીભાઇ પટેલ

ગરીબોના અંતરમાંથી ઉઠી એક આહ,
પહોંચી અમીરોના મહેલોમાં આજ.

ચૂસેલા ખૂનના બિંદુઓ બન્યા છે મહાસાગરમાં નીર;
થાશે નાશ અમીરોનો, નથી બચવાનો આધાર.

હવે તો બચ્યાં છે હાડકાં, શાને પીંખો છો હાડપિંજર;
કરી સિંચન પસીનાનું બન્યું છે ઝર્ઝરિત મંજર.

તૂટેલા ભગ્નાવશેષ હ્રદયના તાર બન્યા છે ભસ્માસુર;
રચાશે નવી સૃષ્ટિ સંતુલનની બની એક-સૂર.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s