આકર્ષણ – ચિરાગ પટેલ


આકર્ષણ – ચિરાગ પટેલ 1998

સંતપ્ત આત્માનો આ આર્તનાદ છે;
એને તલસાટ એક અજાણી શોધનો છે.

પડતો-આખડતો પામવા એને મથે છે;
એક ઘૂંટ અને જન્મારાની સંત્રૂપ્તિ માંગે છે.

એક ચહેરો અને બે ધારાઓ રેલાય છે;
રેશમનાં ઢગલામાં આથમતો સૂરજ છે.

અગમ્ય અને અદમ્ય એવું આ આકર્ષણ છે;
વીજસંચાર થતાં અનુભવાતું ચુંબકીય ખેંચાણ છે.

બે તારલાં મધ-આકાશે ટમટમતાં દેખાય છે;
રે! તારલાં શ્યામલ’ને આકાશ ઉજળું છે.

દશે દિશાઓ આ બાહુઓમાં સમેટાઇ રહી છે;
પાદપ્રહારો વિષ્ણુ સમ વક્ષ પર ઝીલાય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s